A+    A-

Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego

Stowarzyszenie EIRR jest organizacją pozarządową o charakterze non profit, powołaną do życia w dniu 30 lipca 2008 roku. Aktywnie uczestniczy w działalności społecznej, podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnej. Członkowie Stowarzyszenia posiadają bogate doświadczenia w zakresie realizacji projektów w ramach PO KL oraz działalności w III sektorze.

Cele i obszary działalności EIRR:

 • propagowanie idei praworządności, uczciwości i odpowiedzialności oraz zasad etyki zawodowej i troski o dobro wspólne, zwłaszcza wśród młodzieży;
 • organizowanie i realizacja wszystkich inicjatyw i strategii służących zrównoważonemu rozwojowi regionalnemu we współpracy z wszystkimi rodzajami i szczeblami władzy samorządowej, wojewódzkiej i centralnej;
 • tworzenie inicjatyw pomocnych w aktywizacji gospodarczej i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw;
 • tworzenie, pogłębianie i szerzenie kultury duchowej, intelektualnej, artystycznej i politycznej;
 • przygotowanie do działalności politycznej, kształtowanie wrażliwości na problemy społeczne i obywatelskie, a także bezinteresowną pomocą potrzebującym;
 • rozwijanie i propagowanie twórczości artystycznej;
 • podnoszenie świadomości społecznej w zakresie uczestnictwa Polski w strukturach europejskich;
 • podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości;
 • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz współpracy z organizacjami zagranicznymi o zbieżnych celach;
 • podejmowanie współpracy międzynarodowej w celu realizacji projektów ponadregionalnych;
 • wykorzystanie dostępnych funduszy strukturalnych oraz innej pomocy publicznej w celu wzmocnienia rozwoju regionów;
 • inicjowanie i propagowanie działalności na rzecz środowiska naturalnego, ekologii i ochrony przyrody;
 • podejmowanie działań wpływających na rozwój infrastruktury turystycznej;
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych oraz czynnych zawodowo;
 • działalność w sektorze ochrony zdrowia.

Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w działalności społecznej, podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnej. Brało udział w projekcie systemowym WUP Kraków pt. "Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych kobiet" i odpowiadało za przeprowadzenie treningów umiejętności psychospołecznych, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwa zawodowego, indywidualnych planów działania, doradztwa psychologicznego i interpersonalnego.
Członkowie Stowarzyszenia posiadają bogate doświadczenia w zakresie realizacji projektów w ramach PO KL, w działalności w III sektorze (rejestracja stowarzyszeń, fundacji oraz podmiotów ekonomii społecznej, doradztwo dla ww. i zarządzanie). Członkowie EIRR posiadają liczne doświadczenia zawodowe w funkcji trenerów, prowadzenia zajęć dla dorosłych.

Stowarzyszenie wniesie wkład merytoryczny z zakresu organizacji i koordynowania działań oraz doświadczenie własnych członków w zakresie ich działalności związanej z realizacją przedsięwzięć finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

EIRR w wyniku realizacji projektu w znaczący sposób zwiększy swój potencjał, nabędzie nowe doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej oraz organizacyjnej.
Redakcja C.I.


Musisz być zalogowany, żeby dodawać komentarze

Kalendarium

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym projekcie ? Wpisz swój adres e-mail! (Zapisanie się do newslettera ozngacza akceptację regulaminu)


Wyślij

Statystyka
Ilość unikalnych odwiedzin: 51980

Archiwum
wait ...