A+    A-

Stowarzyszenie „Na śliwkowym szlaku”

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” to Lokalna Grupa Działania skupiająca 7 małopolskich gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Laskowa, Lipnica Murowana i Łososina Dolna.

towarzyszenie powstało w 2008 roku, a przyświecała mu idea Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i możliwość udziału w Osi 4 tego programu – Leader. Obecnie nasza Lokalna Grupa Działania to obszar siedmiu gmin na terenie czterech powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, limanowskiego i nowosądeckiego.
Motywem przewodnim obszaru stał się śliwkowy szlak, a charakterystycznym łącznikiem śliwka, będąca symbolem tradycji i kultury mieszkańców. Śliwkowy szlak wiedzie przez wszystko to, co w naszych gminach ciekawe i warte pokazania. Znajdziemy więc tu nie tylko liczne sady i to co z przetwórstwem owoców jest związane, ale także bogate dziedzictwo duchowe i materialne pokoleń, obiekty sportowe umożliwiające aktywny wypoczynek, a także całą infrastrukturę turystyczną pozwalającą na spędzenie czasu z dala od miejskiego zgiełku. Przyszłość „śliwkowego szlaku” wyznaczają różnorodne działania w oparciu o najważniejszy cel, jakim jest rozwój tego obszaru skoncentrowany na podniesieniu jakości życia mieszkańców z wykorzystaniem i poszanowaniem naszej najmocniejszej strony, czyli wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
Stowarzyszeni realizuje liczne przedsięwzięcia związane z obszarem swojej działalności, finansowane głównie z PROW. Największym przedsięwzięciem ostatnio realizowanym jest międzynarodowy projekt współpracy „Plum Area Tourist PAT” (Śliwkowy Obszar Turystyczny). Projekt realizowany jest do końca 2013 roku wraz z LGD BIAŁE ŁUGI z woj. Świętokrzyskiego, LGD BACHUREN ze Słowacji oraz LGD CSERHÁTALJA z Węgier. Głównym celem PAT-u jest wspólna promocja oraz wymiana doświadczeń w zakresie przetwórstwa śliw i innych owoców oraz kreowanie produktu turystycznego związanego ze śliwami.
Stowarzyszenie wniesie do projektu wiedzę i doświadczenia związane z promocją produktu lokalnego oraz współpracy międzynarodowej.
Realizacja projektu umożliwi pozyskanie nowych partnerów. Dzięki zaplanowanym w projekcie działaniom partner pozyska swoją wiedzę w zakresie promocji produktu lokalnego, którą wykorzysta w ramach swojej działalności statutowej.
Redakcja C.I.


Musisz być zalogowany, żeby dodawać komentarze

Kalendarium

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym projekcie ? Wpisz swój adres e-mail! (Zapisanie się do newslettera ozngacza akceptację regulaminu)


Wyślij

Statystyka
Ilość unikalnych odwiedzin: 51980

Archiwum
wait ...