A+    A-

Podhalańska Lokalna Grupa Działania

Podhalańska Lokalna Grupa Działania powstała w 2006 r., w ramach programu LEADER .

W wyniku budowania partnerstwa publiczno-prywatnego członkami LGD zostały zarówno podmioty sektora publicznego, jak i gospodarczego i społecznego, w tym osoby fizyczne działające na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR oraz rolnicy. Większość członków PLGD oraz wszystkie podmioty delegujące swoich przedstawicieli do Rady PLGD mają doświadczenie w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i w działaniach związanych z celami LSR. Doświadczenie w realizacji projektów działania LEADER partnerzy PLGD zdobyli przy wdrażaniu projektów w ramach Pilotażowego Programu Leader na obszarze gmin Biały i Czarny Dunajec, Kościelisko i Poronin.
W skład obszaru Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania, objętej Lokalną Strategią Rozwoju wchodzi pięć gmin, administracyjnie należących do województwa małopolskiego:
 • Gmina wiejska Biały Dunajec.
 • Gmina wiejska Czarny Dunajec,
 • Gmina wiejska Kościelisko,
 • Gmina wiejska Poronin,
 • Gmina wiejska Szaflary.

Opisywany obszar zajmuje łącznie 527,16 km2. Na terenie Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania zamieszkuje łącznie (wg. stanu na 31.12.2006 r) 57 010 osób. Tereny wiejskie stanowią 100% obszaru PLGD.
Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym przede wszystkim:
 • działanie na rzecz wzrostu lokalnej tożsamości i więzi,
 • rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej,
 • wspieranie lokalnych inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia,
 • sprzyjanie przełamywaniu granic geograficznych, administracyjnych i pokoleniowych,
 • ułatwienie nawiązywania partnerskich kontaktów międzyludzkich,
 • wspieranie inicjatyw wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działanie na rzecz rozwoju turystyki i agroturystyki,

 • ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym tradycyjnych obrzędów, folkloru i gwary,
 • promocja produktów regionalnych,
 • wspieranie inicjatyw na rzecz kreowania atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty zagospodarowania wolnego czasu i rozwoju osobowego,
 • ochrona środowiska oraz propagowanie proekologicznych idei, zachowań, rozwiązań i technologii,
 • kształtowanie postaw otwartych na wiedzę i innowacje,

Podhalańska LGD realizowała kolejno projekty:
„Produkt lokalny szansą rozwoju regionu”: nawiązanie więzi współpracy pomiędzy partnerami projektu współpracy oraz zapoznanie się z obszarem objętym działalnością lokalnych grup działania oraz określenie zakresu projektu współpracy; zapoznanie się z metodami promocji i dystrybucji produktów lokalnych oraz wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami projektu w trakcie wyjazdu studyjnego do Austrii, Villach-Hermagor Kärenten .
„Tradycje kucharskie od Wieliczki aż do Tatr”- w ramach projektu zorganizowano dwa konkursy potraw regionalnych w Wieliczce i Poroninie, wydanie książki kucharskiej w której znalazły się przepisy z Podhala i Pogórza Wielickiego.
„Smak na produkt”: W trakcie spotkań informacyjno – promocyjnych z grupą beneficjentów projektu uczestnicy zapoznają się z możliwościami promocji produktów lokalnych i nowych form dystrybucji z ekspertami w dziedzinie m.in. sprzedaży bezpośredniej oraz promocji produktów co przyczyni się do zwiększenia świadomości rolników i mieszkańców w zakresie sprzedaży i promocji własnych wyrobów; rezultatem projektu będzie zgłoszenie do rejestracji około 15 produktów tradycyjnych w Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim na Liście Produktów Tradycyjnych.
Podhalańska LGD wniesie do projektu doświadczenia w realizacji projektów partnerskich, jak również kontakty z partnerami zagranicznymi. PLGD wniesie również swoje dotychczasowe doświadczenia dotyczące produktu lokalnego. Na obszarze działania PLGD wytwarzany jest bowiem sztandarowy produkt lokalny Małopolski, którym jest oscypek.
Dzięki udziałowi w przedmiotowym projekcie PLGD poszerzy swój dotychczasowy obszar działania, wzmocni swój potencjał, zwiększy aktywność na arenie Małopolski i międzynarodowej.
Redakcja C.I.


Musisz być zalogowany, żeby dodawać komentarze

Kalendarium

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym projekcie ? Wpisz swój adres e-mail! (Zapisanie się do newslettera ozngacza akceptację regulaminu)


Wyślij

Statystyka
Ilość unikalnych odwiedzin: 51979

Archiwum
wait ...